Kỳ thi Kiểm tra năng lực Tiếng Hàn TOPIK

Kỳ thi Kiểm tra năng lực Tiếng Hàn TOPIK

Nếu muốn du học tại Hàn Quốc,bạn bắt buộc phải thông thạo tiếng Hàn Quốc hoặc tiếng Anh

Để học tập tại các trường đại học của Hàn Quốc mà khoong phải thông qua tiếng Anh,với bậc đại học đòi hỏi cần có cấp3 TOPIK trở lên và đối với bậc cao học cần phải có TOPIK từ cấp 4 trở lên

Kỳ thi Kiểm tra năng lực Tiếng Hàn TOPIK
Kỳ thi Kiểm tra năng lực Tiếng Hàn TOPIK
TOPIK là gì?

kì thi kiểm tra năng lực Tiếng Hàn(TOPIK) là kì thi ngôn ngữ được tổ chức bởi chinh phủ Hàn Quốc.TOPIK được dùng để đánh giá trình độ thông thạo tiếng Hàn của người học tiếng.Kết quả TOPIK được sử dụng như một phương tiện cho việc tuyển sinh sinh viên nước ngoài vào các trường đại học của Hàn Quốc, bên cạnh đó còn phục vụ cho mục đích tuyển dụng trong và ngoài Hàn Quốc hoặc việc xem xét các loại visa tại Hàn Quốc.

Lịch thi TOPIK năm 2017

Thời gian
15.01
18~19.03
15~16.04
16.07
21~22.10
18~19.11
Địa điểm


Hàn Quốc
Hàn Quốc và nước ngoài (bao gồm việt nam)
Hàn Quốc và nước ngoài (bao gồm việt nam)
Hàn Quốc
Hàn Quốc và nước ngoài (bao gồm việt nam)
Hàn Quốc và nước ngoài (bao gồm việt nam)
thông tin cụ thể sẽ được đăng trên trang web TOPIK(www.topik.go.kr)

Cơ quan tổ chức và triển khai TOPIK

Cơ quan tổ chức
Số điện thoại
Cơ quan triển khai
Số điện thoại
Tổng lãnh sự quán HCM
84-8-382-5757(122)
Viện Giáo dục Hàn Quốc HCM
84-8-3920-1274
Đại sứ quán Hàn Quốc tại Vn
84-4-3771-0404
Viện Giáo dục Hàn Quốc Hà Nội
84-4-7301-5336

Phương pháp đánh giá kỳ thi TOPIK

Tiêu chuẩn đánh giá
TOPIK I (Cấp 1~2)
TOPIK II (Cấp 3~6)
Lĩnh vực đánh giá
Nghe(30 câu)/Đọc hiểu (40câu)
Nghe(50câu)/Viết(4 câu)/Đọc hiểu(50câu)
Tổng điểm
200 điểm
300điểm
Quyết định cấp
Cấp 1
Cấp 2
Cấp 3
Cấp 4
Cấp 5
Cấp 6
80~139 điểm
Trên 140 điểm
120~149 điểm
150~189 điểm
190~229 điểm
trên 230 điểm

Phần nghe/đọc hiểu là trắc nghiệm, phần viết sẽ bao gồm hoàn thành câu và viết luận

No comments